اسپیسر گرد یا خورشیدی (ویژه ستون ها)

استفاده از اسپیسرهای بتنی گرد در ستون های بتن آرمه علاوه بر حفاظت در برابر خوردگی از میلگردها موجب افزایش دقت و سرعت اجرای قالب بندی ستون ها می گردد. با نصب این اسپیسر ها در بخش پایین و بخش بالای متنهی به قالب ستون از اجرای شاقولی قالب ها در عین حفظ راستای عمودی میلگردها اطمینان کامل حاصل می گردد. برای مشاوره خرید مناسب ترین اسپیسر بر اساس سازه مورد نظر و یا اطلاع از قیمت محصولات آزما اسپیسر با شماره موجود در سایت تماس بگیرید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند. 
.