معرفی انواع اسپیسر

میزان پوشش بتن روی میلگرد در سازه های بتن آرمه بر اساس شرایط محیطی مختلف در مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان ایران ارائه شده است و در پروژه های ساختمانی لازم الاجرا می باشد. محصولات اسپیسر شاپ با ایجاد فاصله بین آرماتور و زمینه در حین بتن ریزی، منجر می شوند که کاور بتنی با ضخامت مورد نیاز در سازه ایجاد شود. امروزه استفاده از اسپیسرهای بتنی در ایران، بویژه پس از زلزله های اخیر و کیفیت نامناسب اسپیسرهای پلاستیکی رواج زیادی پیدا کرده است.