اسپیسر بتنی (سوپر هارد) مدل L2

1,400 تومان

اسپیسر بتنی مدل L2 (سوپر هارد) / تامین کاور بتن 45 و 75 میلی متر