اسپیسر بتنی مدل 3 سانتی متری سیم دار

1,300 تومان

اسپیسر بتنی مدل 3 سانتی متری سیم دار / تامین کاور بتن 30  میلی متر / قیمت برای بسته بندی 30 عددی