اسپیسر بتنی مدل A3

20,000 تومان 16,000 تومان

اسپیسر بتنی مدل A3 / تامین کاور بتن 40 و 45 و 50 میلی متر (پرکاربردترین نمونه)